BEZPIECZEŃSTWO

 


Komenda Główna Policji

02-514 Warszawa, ul. Puławska 148/150

woj. mazowieckie

tel. (022) 621-02-51; fax. (022) 848-84-94

www.policja.pl


Komenda Główna

Państwowej Straży Pożarnej

00-914 Warszawa, ul. Podchorążych 38

woj. mazowieckie

tel. (022) 523-39-77; fax. (022) 628-65-75

www.kgpsp.gov.pl


Komenda Główna Straży Granicznej

02-514 Warszawa, al. Niepodległości 100

woj. mazowieckie

tel. (022) 845-40-71; fax. (022) 844-62-87

www.sg.gov.pl


Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego

tel.022 565 91 10

02-517 Warszawa ul. Rakowiecka 2a

www.abw.gov.pl


Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

00-902 Warszawa, Al. Ujazdowskie 5

woj. mazowieckie

tel. (022) 695-18-00; fax. (022) 695-18-01

www.bbn.gov.pl


 Centralne Biuro Antykorupcyjne

tel.022 437 11 37

 fax.022 331 07 81

00-583 Warszawa ul. Al. Ujazdowskie 9

www.cba.gov.pl


Agencja Wywiadu

tel.022640 50 19

fax.022 640 50 33

02-634 Warszawa ul. Miłobędzka 55

www.aw.gov.pl


Służba Wywiadu Wojskowego

00-909 Warszawa ul. Al. Niepodległości 243

www.sww.wp.mil.pl


SADOWNICTWO i  PROKURATURY


Trybunał Konstytucyjny

00-918 Warszawa, al. Szucha 12a

woj. mazowieckie

tel. (022) 628-72-74; fax. (022) 629-39-77

www.trybunal.gov.pl/index2.htm


Sąd Najwyższy

00-951 Warszawa, pl. Krasińskich 2/4/6

woj. mazowieckie

tel. (022) 530-80-00

www.sn.pl


Naczelny Sąd Administracyjny

00-013 Warszawa, ul. Jasna 6

woj. mazowieckie

tel. (022) 827-60-31; fax. (022) 827-66-87

www.nsa.gov.pl


Naczelna Prokuratura Wojskowa

00-909 Warszawa, ul. Nowowiejska 26b

woj. mazowieckie

tel. (022) 628-61-41; fax. (022) 687-61-52

www.npw.gov.pl


Instytut Pamięci Narodowej

00-207 Warszawa, pl. Krasińskich 2/4/6

woj. mazowieckie

tel. (022) 530-80-00; fax. (022) 530-90-89

www.ipn.gov.pl