INSPEKCJE  GŁÓWNE  NADZORY

 


Najwyższa Izba Kontroli

tel. 022 825 44 81

 fax.022 825 35 28

00-950 Warszawa ul. Filtrowa 57

www.nik.gov.pl


Biuro Generalnego Inspektora

Ochrony Danych Osobowych

tel.022 556 03 05

 fax.022 827 88 12

00-030 Warszawa  pl. Powstańców Warszawy 1

www.giodo.gov.pl/


 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny

woj. mazowieckie

tel.022 831 42 81

 fax.022 831 02 44

00-238 Warszawa ul. Długa 38/40

http://www.gif.gov.pl/?aid=40


Główny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego

tel.022 520 74 35

 tel.022 520 74 36

00-848 Warszawa ul. Żelazna 59

 

www.ulc.gov.pl


Główny Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa

tel.022 623 23 02

 fax.022 623 23 04

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

www.piorin.gov.pl


Główny Inspektorat Ochrony Środowiska

 

tel.022 579 29 00

 fax.022 825 04 65

00-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

www.gios.gov.pl


Główny Inspektorat Sanitarny

tel.022 635 45 81

fax.022 635 61 94

00-238 Warszawa ul. Długa 38/40

www.gis.gov.pl


Główny Inspektorat Jakości handlowej

Art.  Rolno - Spożywczych

tel.022 623 29 00

 tel.022 623 29 01

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

http://www.ijhar-s.gov.pl/


Główny Inspektorat Weterynarii

tel.022 623 20 89

 fax.  022 623 14 08

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

www.wetgiw.gov.pl


 Inspekcja Handlowa

Główny Inspektorat

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

tel.022 548 72 33 f

www.giih.gov.pl


Państwowa Inspekcja Pracy

Główny Inspektorat Pracy

tel.022 420 37 23

 fax.022 625 47 70

00-013 Warszawa ul. Krucza 38/42

www.pip.gov.pl


Państwowy Urząd Nadzoru Ubezpieczeń

02-737 Warszawa ul. Niedźwiedzia 6e

tel.022 853 87 27

fax.022 548 74 20


Komisja Nadzoru Fnansowego

tel.022 332 66 00

 fax.022 332 67 93

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1

http://www.kpwig.gov.pl/


Główny Urząd Miar

tel.022 581 93 99

fax.022 620 83 78

00-139 Warszawa ul. Elektoralna 2

http://bip.gum.gov.pl/


Główny Urząd Nadzoru Budowlanego

tel.022 661 92 15

 fax.022 661 81 42

00-926 Warszawa ul. Krucza 38/42

www.gunb.gov.pl