RZĄD RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 


Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 tel. (022) 694-60-00

 fax.022 625 26 37

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

http://www.kprm.gov.pl/


 MINISTERSTWA


Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu

tel.022 347 41 00

tel.022  522 41 00

00-918 Warszawa Al. Szucha 25

www.men.gov.pl


 

Ministerstwo Finansów

tel.022 694 55 55

00-916 Warszawa  ul. Świętokrzyska 12

www.mf.gov.pl


Ministerstwo Infrastruktury

tel.022 630 10 00

00-928 Warszawa ul. Chałubińskiego 4/6

www.mi.gov.pl


Ministerstwo Infrastruktury

Biuro Obsługi Transportu Międzynarodowego

tel.022 572 97 11

 fax.022 572 97 06

02-021 Warszawa ul. Prosta 69

http://www.botm.gov.pl/


Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

tel.022 421 01 00

 fax.022 826 07 26

00-071 Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 15/17

http://www.mkidn.gov.pl/


Ministerstwo Obrony Narodowej

tel.022 628 00 31 

00-909 Warszawa ul. Klonowa 1

www.wp.mil.pl


Ministerstwo Gospodarki

tel.022 693 50 00

00-513 Warszawa Plac Trzech Krzyży 3/5

http://www.mg.gov.pl/


Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej

tel.022 661 10 00

fax.022 661 13 36

00-513 Warszawa ul. Nowogrodzka 1/3/5

www.mpips.gov.pl


 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

tel.022 623 10 00

 fax.022 623 2750

00-930 Warszawa ul. Wspólna 30

www.minrol.gov.pl


Ministerstwo Skarbu Państwa

tel.022 695 80 00

tel.022 695 90 00

 fax.022 628 08 72

00-522 Warszawa ul. Krucza 36

www.msp.gov.pl


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

i Administracji

tel.022 621 02 20

 fax.022 622 79 73

02-514 Warszawa ul. Batorego 5

www.mswia.gov.pl


Ministerstwo Spraw Zagranicznych

tel.022 523 90 00

fax.022 629 02 87

00-580 Warszawa Al. Szucha 23

www.msz.gov.pl


Ministerstwo Sprawiedliwości

tel.022 521 28 88

 fax.022 621 30 95

00-950 Warszawa Al. Ujazdowskie 11

www.ms.gov.pl


Ministerstwo Środowiska

tel.022 579 29 00

 fax.022 579 25 01

02-922 Warszawa ul. Wawelska 52/54

www.mos.gov.pl


Ministerstwo Zdrowia

tel.022 634 96 00

 fax.022 831 12 12

00-952 Warszawa ul. Miodowa 15

www.mz.gov.pl


 CENTRA   RZĄDOWE  


Rządowe Centrum Legislacji

tel.022 694 70 47

 fax.022 694 72 21

00-583 Warszawa Al. Ujazdowskie 1/3

http://www.rcl.gov.pl/