URZĘDY CENTRALNE

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

 


Urząd Dozoru Technicznego

tel.022 572 21 00

 fax.022 822 72 09

02-353 Warszawa ul. Szczęśliwicka 34

www.udt.gov.pl


Urząd ds. Kombatantów

i Osób Represjonowanych

tel.022 661 81 29

 tel.022 661 87 40

00-926 Warszawa ul. Wspólna 2/4

www.udskior.gov.pl


Urząd Komitetu Integracji Europejskiej

tel.022 455 55 00

00-918 Warszawa Al. szucha 23

www.ukie.gov.pl


Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

tel.022 556 08 00

 fax.022 826 50 76

00-950 Warszawa pl. Powstańców Warszawy 1 

www.uokik.gov.pl


Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

tel.022 579 00 00

fax.022 579 00 01

00-950 Warszawa  Al. Niepodległości 188/192

www.uprp.pl


Urząd Regulacji Energetyki

tel.022 661 61 07

 fax.022 661 61 52

00-872 Warszawa ul. Chłodna 64 

www.ure.gov.pl


Urząd Komunikacji Elektonicznej

tel.022 534 91 90

 fax.022 534 91 62

01-211 Warszawa ul. Kasprzaka 18/20

www.uke.gov.pl


Urząd Służby Cywilnej

tel.022 694 74 97

 fax.022 694 65 45

00-582 Warszawa  Al. Szucha 2/4

www.dsc.kprm.gov.pl


Główny Urząd Statystyczny

tel.022 608 30 00

00-925 Warszawa  Al. Niepodległości 208

www.stat.gov.pl


Główny Urząd Geodezji i Kartografii

tel.022 661 80 17

 fax.022 629 18 67

00-926 Warszawa ul. Wspólna 2

www.gugik.gov.pl


Centralny Ośrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartograficznej

Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

tel.022 532 25 01

 fax.022 532 25 97

01-102 Warszawa ul. Jana  Olbrachta 94

www.codgik.gov.pl


Generalna Dyrekcja Dróg

Krajowych i Autostrad

tel. 022 375 88 88

00-848 Warszawa ul. Żelazna 59

www.gddkia.gov.pl


 

Centralny Zarząd Służby Więziennej

tel.022 640 83 30

 fax.022 640 83 32

 02-521 Warszawa, ul. Rakowiecka 37a

www.czsw.gov.pl/


Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

tel.022 831 32 06

 fax.022 831 75 63

00-950 Warszawa, ul. Długa 6

www.archiwa.gov.pl


 Narodowy Bank Polski

tel.022 653 10 00

fax.022 620 85 18

00-919 Warszawa ul. Świętokrzyska 11/21

www.nbp.pl


Biblioteka Narodowa

tel.022 608 29 99

 fax.022 825 52 51

02-086 Warszawa Al. Niepodległości 213 

www.bn.org.pl


Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

tel.022 551 77 00

 fax.022 827 64 53

00-090 Warszawa al. Solidarności 77

www.rpo.gov.pl


 Państwowa Komisja Wyborcza

Krajowe Biuro Wyborcze

tel.022 695 26 33

 fax.022 629 39 59

00-902 Warszawa ul. Wiejska 10

www.pkw.gov.pl/katalog/artykul/17719.html


Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych

tel.022 505 55 00

00-828 Warszawa, al. Jana Pawła II 13

www.pfron.org.pl